Sushi – SUSHI DE KANI | KANI SUSHI

(kani, arroz, e alga marinha)
(kani, rice and nori)